| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Koło im. Lesława Klisowskiego w Śremie

Nieco informacji o Związku

Powołany do życia w 1981 r. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), którą to nazwę zmieniono w 1997 roku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP), decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku z 2009 roku został ponownie przemianowany, tym razem na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), a po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawa, nosi tę nową nazwę od 26 maja 2010 roku. Związek ten jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych: EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W statutowej działalności Związku na czoło swych zadań wysuwa się troskę o sprawy socjalno-zdrowotne środowiska, krzewienie patriotyzmu oraz działania na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa państwa, a także kultywowanie tradycji oręża polskiego i prowadzenie szerokiej współpracy ze stowarzyszeniami żołnierskimi i innymi organizacjami społecznymi. Realizacja tych zadań następuje w ścisłym współdziałaniu z dowództwami, instytucjami i jednostkami wojskowymi. Stąd też ścisła więź z Wojskiem Polskim jest traktowana jako podstawowa zasada działalności związkowej.

Historia powstania koła w Śremie

Koło Byłych Żołnierzy Zawodowych garnizonu Śrem zostało założone w dniu 4 kwietnia 1981 roku. Koło odznaczało się dużą prężnością działania oraz skuteczną, efektywną pracą w środowisku śremskich emerytów i rencistów wojskowych. Zajmowało czołowe miejsce wśród kół Województwa Poznańskiego. Świadczy o tym niemała liczba awansów na wyższe stopnie wojskowe oraz wiele odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych nadanych członkom koła za aktywność społeczną i wykonywanie zadań statutowych. W dniu 22 listopada 1986 roku uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Poznaniu kołu nadano imię Pułkownika Lesława Klisowskiego, byłego dowódcy patronackiej jednostki wojskowej. Koło posiada sztandar który został uroczyście wręczony 08 listopada 1992 r. na Placu 20 Października w Śremie.

 
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna