| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ORAZ SYMPATYKÓW 31 KÓRNICKIEGO DR OP

Nieco informacji o Stowarzyszeniu

W 2004 r. dowódca 31. dywizjonu rakietowego OP ppłk Zbigniew Tracz zwrócił się do władz samorządowych gminy Kórnik z propozycją ufundowania i umieszczenia w mieście tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 31. dr OP, który stacjonował na obszarze Gminy przez 35 lat. Propozycja została przyjęta. 

11 września 2004 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy w obecności dużej grupy byłych żołnierzy 31 dywizjonu, przedstawiciela marszałka województwa, Wojewody, Starosty Poznańskiego i władz samorządu gminy Kórnik. Projekt tablicy i obeliska wykonał były żołnierz 31. dr OP mjr w st. spocz. Ryszard Grześkowiak. Tego samego dnia wieczorem, odbyło się spotkanie koleżeńskie byłych żołnierzy na czele z pierwszym dowódcą 31. dywizjonu płk dypl. Jerzym Holikiem. Pojawiła się inicjatywa powołania stowarzyszenia byłych żołnierzy dywizjonu. 

29 listopada 2005 r. w Dzień Podchorążego odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 23 byłych zołnierzy dywizjonu, które powołało “Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31. kdr OP”. Prezesem “Stowarzyszenia ...” zostaje mjr w st. spocz. Ryszard Grześkowiak. Absolweny OSR w Jeleniej Górze (promocja 1963 rok). Służył w 31 i 29 dr OP. 20 października 1986 roku odszedł, na własną prośbę, do rezerwy.

Celem Stowarzyszenia jest:
-

Kultywowanie i propagowanie tradycji i historii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej a w szczególności 31 dywizjonu rakietowego OP od dnia jego powstania po okres bieżący, również 79 Samodzielnego Pułku Artylerii OPK i dalsze jego nazwy oraz wchodzące w jego skład dywizjony.

- Promocja Sił Powietrznych i Wojsk Rakietowych OP w środowisku cywilnym.
-

Integracja i utrwalanie więzi koleżeńskich wszystkich pokoleń żołnierskich służących kiedykolwiek w 31 dywizjonie rakietowym OP (OPK), bez względu na to gdzie dziś zamieszkują.

-

Koleżeńska współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, których celem jest kultywowanie i utrwalanie tradycji militarnych oręża polskiego, patriotyzmu i państwowości polskiej.

- Współpraca z organizacjami kombatanckimi.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie imprez okolicznościowych promujących wizerunek 31 dywizjonu rakietowego OP (OPK) w środowisku cywilnym, szczególnie wśród młodzieży,
- współpracę przy organizacji obchodów Święta dywizjonu 11 września,
-

organizowanie spotkań i zjazdów koleżeńskich, wszystkich pokoleń żołnierskich związanych ze środowiskiem 31 dywizjonu rakietowego, również środowiskiem sympatyków dywizjonu,

- uczestnictwo w uroczystościach obchodów świąt państwowych i wojskowych,
- inspirowanie działalności członków na rzecz popularyzacji obronności,
- organizowanie imprez o charakterze sportowo - obronnym i turystyczno-obronnym.

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna