| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

WSTĄP DO NAS

Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Witamy każdy rozsądny pomysł i każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak też z innymi organizacjami.

Członkostwo czy współpraca.

Jeśli zgadzasz się z naszymi celami i sposobami działania opisanymi w Statucie, spełniasz warunki w nim zawarte i chcesz działać w ramach Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, możesz wybrać pomiędzy trzema rodzajami członkostwa - zwyczajnym, nadzwyczajnym oraz wspierającym. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz zostać członkiem Stowarzyszenia, możesz z nami współpracować w inny sposób. Pamiętaj, nie musisz mieszkać w Śremie (tu mamy siedzibę), żeby działać razem z nami. Z punktu widzenia komunikacji byłoby jednak wygodniej, gdybyś miał(a) dobry dostęp do Internetu.

Członkostwo.

Będąc oficjalnym członkiem naszego związku masz największy wpływ na kształt naszych działań i szansę realizacji własnych pomysłów. Istnieją trzy formy członkostwa w Związku. Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Są one szczegółowo opisane w naszym Statucie. Od każdego członka Związku oczekujemy aktywności i inicjatywy. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest długa lista "martwych dusz", ludzi będących w Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wyłącznie na papierze.

Członkostwo zwyczajne.

Posiadasz pełne prawa w Związku, włącznie z biernym i czynnym prawem wyborczym, tzn. możliwością wybierania i kandydowania do jego władz. Masz też możliwość udzielania rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych. Tego rodzaju członkostwo wiąże się z koniecznością wpłaty składki w wysokości 24 zł na rok. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd naszego Oddziału. W przypadku braku Oddziału czyni to Zarząd Główny Związku.

Członkostwo nadzwyczajne i wspierające.

Masz wszystkie prawa i przywileje w Związku, oprócz prawa wyborczego. Masz bezpośredni wpływ na kształt naszych działań, uczestniczysz w naszych zebraniach z głosem doradczym, masz prawo do woli krytykować i proponować lepsze rozwiązania. Tego rodzaju członkostwo wiąże się z koniecznością wpłaty składki w wysokości 24 zł na rok. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd naszego Oddziału. W przypadku braku Oddziału czyni to Zarząd Główny Związku.

Jak to zrobić.

Jeśli jesteś zdecydowany(a), aby przystąpić do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności skontaktuj się z nami lub napisz kilka słów o sobie. Później pozostaną jeszcze tylko formalności: wypełnienie deklaracji, na podstawie której Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu Cię w poczet członków związku, wpłata składki.

Współpraca z innymi organizacjami.

Jeśli jesteś przedstawicielem/przedstawicielką organizacji, zapraszamy do rozmów na temat wspólnych działań w ramach naszych kampanii i wsparcia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności dla Waszych przedsięwzięć. Jesteśmy otwarci do współpracy z każdą organizacją, której cele i sposoby działania są zgodne z tymi, które zawarliśmy w naszym Statucie. W miarę możliwości oferujemy naszą pomoc przy Waszych przedsięwzięciach. Prosimy też o pomoc przy przeprowadzaniu naszych kampanii. Zachęcamy do budowania koalicji dla załatwienia konkretnych spraw. Razem jesteśmy silniejsi. Napisz do nas, jesteśmy gotowi do rozmów.

Deklaracja wstąpienia do "Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności"
   

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna