| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

PLAN PRACY ODDZIAŁU NA 2013 ROK

Pierwszy kwartał

Zamierzenie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Posiedzenie Zarządu Oddziału

03.01.2013

Prezes

Biuro Oddziału

 
 1. Bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Zapoznanie członków zarządu z rocznym planem działalności ZG ŚZPŻŁ.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Oddziału w 2012 r. do Zarządu Głównego.
 4. Udostępnienie dokumentów do kontroli członkowi Komisji Rewizyjnej ZG ŚZPŻŁ.
 5. Przygotowanie zebrania członków Oddziału.

 

R. Wróbel

R. Bańkowski
A. Korneluk

F. Chiliński

 

2.

Zebranie członków Oddziału

06.02.2013

Prezes

 

 
 1. Rozdanie członkom planu pracy na 2013 r.
 2. Zapoznanie z rocznym planem działalności ZG ŚZPŻŁ.
 3. Zebranie chętnych do uczestniczenia w IV Konferencji nt. "Wojskowe systemy teleinformatyczne oraz les sons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych" organizowanej przez 15 SBWD.
 4. Pozyskanie nowych członków Oddziału (zaproszeni koledzy).
 5. Sprawy organizacyjne.
  R. Bańkowski
A. Korneluk
Klub Wojskowy

 

Drugi kwartał

Zamierzenie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Posiedzenia Zarządu Oddziału

04.04.2013

Prezes

Biuro Oddziału

 
 1. Bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Przygotowanie zaproszeń dla nowych członków na zebranie Oddziału.
 3. Przygotowanie materiałów do wydawanych przez ZG ŚZPŻŁ "Komunikatów".
 4. Przygotowanie zebrania członków Oddziału.

 

R. Wróbel

R. Bańkowski
A. Korneluk

 

2.

Zebranie członków Oddziału

22.05.2013

Prezes

 

 

 1. Spotkanie kolegów z okazji Święta Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych.
 2. Sprawy organizacyjne.
  Z. Dżendżera
F. Ciliński
A. Korneluk
Do
ustalenia

 

Trzeci kwartał

Zamierzenie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Posiedzenia Zarządu Oddziału

04.07.2013

Prezes

Biuro Oddziału

 

 1. Bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Analiza współpracy z innymi Oddziałami Związku.
 3. Analiza opłaconych składek.
 4. Przygotowanie zebrania członków Oddziału.
 

R. Wróbel

R. Bańkowski
A. Korneluk

 

2.

Zebranie członków Oddziału

Do ustalenia

Prezes

Klub Wojskowy

 

 1. Informacja na temat: "Współczesne środki łączności i informatyki w siłach powietrznych".
 2. Sprawy organizacyjne.
 

R. Bańkowski
A. Korneluk

lub
inne miejsce

 

Czwarty kwartał

Zamierzenie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Posiedzenia Zarządu Oddziału

03.10.2013

Prezes

Biuro Oddziału

 

 1. Bieżące sprawy organizacyjne.
 2. Opracowanie szczegółowego planu pracy z uwzględnieniem wcześniejszych propozycji członków z zebrań, zadań wynikających z ustaleń ZG Związku na 2014 r. oraz na okres kadencji władz.
 3. Opracowanie preliminarza na 2014 r.
 4. Udział w obchodach Święta łączności i informatyki.
 5. Analiza wykonanych zadań w mijającym 2013 r.
 6. Przygotowanie walnego zebrania członków Oddziału
 

R. Wróbel

R. Bańkowski
A. Korneluk

 

 

2.

Zebranie członków Oddziału

18.10.2013

Prezes

 

 

 1. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Łącznościowca (otwarte i odpłatne)

 

Czł. Oddziału
oraz chętni

Restauracja
Cztery Korony

3.

Walne Zebranie członków Oddziału

12.12.2013

Prezes

 

 
 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013  r.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
 3. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu Oddziału.
 4. Przedstawienie propozycji do planu pracy na 2014 r.
 5. Zatwierdzenie planu pracy na 2014 r.
 6. Przekazanie życzeń świątecznych.
 7. Pozostałe sprawy organizacyjne.

 

R. Wróbel

R. Bańkowski
A. Korneluk

 

Klub Wojskowy

 

Inne zadania do realizacji:

 
 1. Udział w obchodach świąt państwowych, regionalnych i wojskowych.
 2. Przygotowanie materiałów do 2-ch "Komunikatów" wydawanych przez ZG ŚZPŻŁ.
 3. Prowadzenie na bieżąco kroniki oddziału oraz strony internetowej.
 4. Dokumentowanie wspomnień łącznościowców i ich ewentualna publikacja.
 5. Popularyzacja ŚZPŻŁ w mediach.

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna