| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne zebranie członków Oddziału.

W dniu 07.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału w lokalu "Jedynka" przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie. Głównym tematem było sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. Z powodu choroby Prezesa kol. Ryszarda Wróbla zebranie otworzył i prowadził wiceprezes kol. Andrzej Korneluk. W zebraniu uczestniczyło 13 z 19 członków oddziału. Wiceprezes Oddziału przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. przedstawił skarbnik Kol. Zygmunt Dżendżera. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji postanowili jednomyślnie udzielić Zarządowi absolutorium. W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na 2017 rok. Po krótkiej dyskusji Plan został przyjęty do realizacji. W sprawach organizacyjnych wiceprezes Zarządu Oddziału przekazał następujące informacje:
- apel Zarządu Głównego o wpłaty na sztandar ŚZPŻŁ;
- artykuły do Komunikatu Nr 34 należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia br. do płk Mirosława Pakuły;
- w związku z przygotowaniami do II edycji wydawnictwa pt. "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności" należy zgłosić biogramy nowych członków jak również tych, którzy nie zdążyli przesłać kart wpisu przed pierwszym wydaniem.
Skarbnik Zarządu oddziału przypomniał o opłacaniu składki członkowskiej za rok 2017.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna