| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne zebranie członków Oddziału.

W dniu 06.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału w lokalu "Jedynka" przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie. Głównym tematem było sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. oraz ocena stanu przygotowania do kwietniowych obchodów 20-lecia naszego Oddziału. Zebranie otworzył i prowadził Prezes kol. Ryszard Wróbel. W zebraniu uczestniczyło 11 z 17 członków oddziału. Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. przedstawił skarbnik Kol. Zygmunt Dżendżera. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji postanowili jednomyślnie udzielić Zarządowi absolutorium. W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na 2015 rok. Po krótkiej dyskusji Plan został przyjęty do realizacji. Ostatnim punktem Walnego Zebrania był sprawozdanie Przewodniczącego komitetu organizacyjnego obchodów 20-lecia Oddziału kol. Józefa Żeleźnego.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna