| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

V Konferencja Łączności i posiedzenie Zarządu Głównego.

23 kwietnia 2014 r. w sieradzkim Teatrze Miejskim odbyła się konferencja pn. "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Podczas konferencji zaproszeni goście mogli dowiedzieć się, jak zmieniają się systemy łączności w wojsku, czy jak zmienia się system zarządzania łącznością. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. płk Piotra Blonka z Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6, szef Oddziału Łączności i Dowodzenia DGW - płk Dariusz Stoń, były szef wojsk łączności, prezes zarządu głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności: gen. bryg. Edmund Smakulski, byli dowódcy sieradzkiej brygady: gen. bryg. Mirosław Siedlecki(pomysłodawca konferencji), gen. bryg. Andrzej Szymonik i płk Aleksander Kubera. Obecni byli również prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak oraz wicestarosta sieradzki Zbigniew Krasiński. Wielogodzinna dyskusja obejmowała tematykę związaną z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych. Na placu teatralnym przedstawicie firm łączności jak i wojsko prezentowało najnowszy sprzęt łączności, którym obecnie posługuje się armia.

Podczas środowej konferencji łączności w Muzeum Okręgowym w Sieradzu oficjalnie nazwano jedną z sal im. płk Władysława Hammera - byłego dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Od 6 grudnia 2012 r. znajduje się w niej wystawa stała "Z techniką łączności przez dziesięciolecia". Można tam obejrzeć urządzenia, które służyły kilku pokoleniom łącznościowców. Najstarsze są radiostacje z czasów II wojny światowej. Oddzielną grupę stanowią środki radioliniowe i przewodowe. Nieżyjący już płk Hammer był patronem i pomysłodawcą tej ekspozycji.

Po zakończeniu Konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. Na wstępie prezes zarządu głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności: gen. bryg. Edmund Smakulski złożył życzenia z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ. Podczas posiedzenia dokonano oceny pracy za I kwartał i omówiono najważniejsze zadania realizowane w kolejnych miesiącach 2014 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku. Zarząd Główny podjął Uchwałę dotyczącą wyróżnień członków Związku i uzgodnił zadania w zakresie przygotowania "Historii organów kierowniczych wojskowej łączności i informatyki". Harmonogram opracowania proponowanego wydawnictwa przedstawił wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kol. płk Eugeniusz Malczewski. Omówiono również zadania dotyczące udziału w uroczystościach Jubileuszu 95 rocznicy sformowania ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu oraz wstępne ustalenia i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ który odbędzie się w 2015 roku. Kolega Jan Myślak - członek Zarządu Głównego przedstawił program udziału członków Związku w ćwiczeniu CWIX 2014 odbywającym się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy. Przekazał zaproszenie do udziału w roli obserwatorów ćwiczenia w dniach 10-11.06.2014r. oraz do udziału w zamierzeniach towarzyszących, organizowanych przez Oddział Bydgoszcz ŚZPŻŁ. (zamierzenie ujęte w "Rocznym Planie Działalności Związku na 2014r."). Prezes Zarządu Głównego z wielkim uznaniem ocenił pracę wszystkich Oddziałów w swoich rejonach i środowiskach. Apelował raz jeszcze o usprawnienie gromadzenia pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju. Na zakończenie V posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów prezes Zarządu podziękował za pracę wszystkim uczestnikom i poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w miesiącu wrześniu.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna