| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne zebranie członków Oddziału.

W dniu 13.02.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału w lokalu "Jedynka" przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Kol. Ryszard Wróbel. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie, a zwłaszcza tych którzy wzięli udział po raz pierwszy. Nowi członkowie to: Kol. Franciszek Koluch, Stanisław Włodarczyk i Józef Żeleźny. Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. przedstawił skarbnik Kol. Andrzej Korneluk. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji postanowili jednomyślnie udzielić Zarządowi absolutorium. W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na rok 2014. Po krótkiej dyskusji Plan został przyjęty do realizacji. Ostatnim punktem Walnego Zebrania był wybór nowego zarządu naszego Oddziału. Przegłosowano propozycję by nowy zarząd składał się z czterech osób.

W skład nowego Zarządu Oddziału Śrem ŚZPŻŁ weszli:
Prezes - Ryszard Wróbel
Wiceprezes - Andrzej Korneluk
Sekretarz - Ryszard Bańkowski
Skarbnik - Zygmunt Dżendżera

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna