| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne Zebranie Członków Oddziału Śrem.

13 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie członków oddziału Śrem. W zebraniu uczestniczyło 21 z 33 członków oddziału. Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności w roku 2022 oraz przedstawienie zadań na rok bieżący. Prezes Zarządu Oddziału kol. Józef Żeleźny serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Kol. Andrzej Olszewski poinformował że zmienia miejsce zamieszkania na Łódź i nie może pełnić dalej funkcji Sekretarza Zarządu. Na nowego sekretarza decyzją członków oddziału został jednogłośnie wybrany kol. Cyprian Wawrzkiewicz.

W dalszej części zebrania przedstawione zostało przez prezesa sprawozdanie z działalności Oddziału Śrem. Skarbnik Zarządu kol. Eugeniusz Kaźmierczak przedstawił sprawozdanie finansowe. Obecni na zebraniu członkowie przyjęli pozytywnie przedstawione sprawozdania i podjęli uchwałę udzielającą absolutorium Zarządowi. Prezes Zarządu przedstawił propozycję rocznego planu działalności Oddziału Śrem na 2023 rok. Plan został jednogłośnie przyjęty.

W części poświęconej sprawom bieżącym tegoroczny jubilat kol. Jerzy Częstochowski otrzymał okolicznościowy dyplomy z życzeniami. Wręczono też zaległe dyplomy zwycięzcom w IV zawodach w kręgle o Mistrzostwo Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Śrem. Kolejne pucharowe miejsca zajęli koledzy: Mieczysław Lewandowski, Krzysztof Łyskawa i Krzysztof Filipowiak.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Korneluk

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna