| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Zebranie członków Oddziału Śrem ŚZPŻŁ.

W dniu 05.10.2022 r. w Klubie 6 bd SP odbyło się zebranie Członków Oddziału. Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleźny. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Przedstawił proponowany porządek zebrania. W zebraniu uczestniczyło 14 z 33 członków oddziału. Głównym tematem były sprawy bieżące oraz zadania czekające nas w najbliższym czasie. Skarbnik Oddziału mjr w st. sp. Eugeniusz Kaźmierczak przedstawił sprawozdanie finansowe za bieżący rok. Sekretarz Oddziału kpt. w st. sp. Andrzej Olszewski omówił projekt Statutu opracowany po X WZD ŚZPŻŁ uwzględniający uwagi i propozycje zmian Oddziałów. Projekt został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce statut ŚZPŻŁ. Prosił o analizę i przedstawienie swoich uwag. Wiceprezes zarządu Oddziału mjr w st. sp. Andrzej Korneluk zapoznał z protokółem posiedzenia Zarządu Głównego ŚZPŻŁw dniu 26.09.2022 r.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Korneluk

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna