| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

X Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ w Zegrzu.

W dniach 24-25 września 2021 r. odbył się w Zegrzu X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Z Oddziału Śrem uczestniczyli następujący delegaci: kol. Józef Żeleźny, Andrzej Korneluk, Andrzej Olszewski, Leszek Bednarczyk. Podstawowym celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2021-2024. Wybór nowych Władz Naczelnych Związku na X kadencję oraz dokonanie niezbędnych zmian w Statucie.

Otwarcia obrad X Walnego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Zarządu Głównego Mieczysław Hucał. Po powitaniu gości i delegatów uczczono minutą ciszy zmarłych członków Związku. Prowadzący obrady ppłk Mirosław Pakuła przedstawił porządek obrad a następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych. Z naszego oddziału na protokólanta został wybrany kol. Andrzej Korneluk. Nastąpił czas sprawozdań. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes Mieczysław Hucał. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z działalności Związku w ostatniej kadencji. W dalszej części obrad zaprezentowane zostały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Ta część obrad zakończyła się udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Związku. W trakcie pierwszego dnia obrad wręczone zostały wyróżnienia instytucjom i osobom wspierającym ŚZPŻŁ. Naszą pamiątkową statuetkę wręczył prezes śremskiego oddziału Józef Żeleźny. Statuetki otrzymali: Mieczysław Hucał i Emil Suska. Pierwszy dzień obrad zakończony został złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona CSŁiI gen. Cepy, zwiedzaniem sali tradycji i uroczystą kolacją.

W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja nad zmianami w statucie Związku oraz wybór Władz Związku. Prezesem ZG SZPŻŁ został Mieczysław Hucał, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Mirosław Posłuszny, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Marian Turek. W wyniku wyborów z naszego oddziału do władz naczelnych weszli: Andrzej Korneluk - członek ZG, Franciszek Chiliński - członek Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Kaźmierczak - zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Po wystąpieniu nowego prezesa i końcowej dyskusji przyjęto uchwałę X Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Tekst: Andrzej Korneluk
Zdjęcia: http://www.szpzl.pl/

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna