| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne Zebranie Członków Oddziału.

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału. Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleźny. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Przedstawił proponowany porządek zebrania który został przyjęty w głosowaniu przez zebranych. W zebraniu uczestniczyło 25 z 30 członków oddziału. Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności zarządu oddziału w minionej kadencji przedstawił wiceprezes mjr w st. sp. Andrzej Korneluk. Członkowie Oddziału jednomyślnie powierzyli prowadzenie zebrania ppłk w st. sp. Jerzemu Szemborskiemu.

Skarbnik Oddziału mjr w st. sp. Eugeniusz Kaźmierczak przedstawił z kolei sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i całą poprzednią kadencję. Po dyskusji nad sprawozdaniem podjęto jednomyślnie uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W następnej części zebrania po przedstawieniu kandydatów do władz przystąpiono do wyborów. W wyniku wyborów zarząd oddziału ukonstytuował się następująco:

  • Prezes - ppłk dypl. w st. sp. Żeleźny Józef

  • Wiceprezes - mjr w st. sp. Korneluk Andrzej

  • Sekretarz - kpt. w st. sp. Olszewski Andrzej

  • Skarbnik - mjr w st. sp. Kaźmierczak Eugeniusz

  • Członek - st. chor. sztab. w st. sp. Bednarczyk Leszek

Wybrano delegatów na IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ. Decyzją członków oddziału będzie to skład całego nowego zarządu.

Także tegoroczni jubilaci koledzy: Szemborski Jerzy, Podgórski Tomasz, Andrzej Kaczmarek oraz Józef Żeleźny zostali przez kolegów obdarowani okolicznościowymi dyplomami z życzeniami. Na zakończenie zebrania nowo wybrany prezes ppłk dypl. w st. sp. Żeleźny Józef, podziękował za zaufanie i wybór.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Korneluk

Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna