| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Odszedł nasz Kolega - Mańkowski Tomasz


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 24 listopada 2020 roku odszedł, z naszych związkowych szeregów w wieku 63 lat, na wieczną wartę, nasz nieodżałowany Kolega podpułkownik dypl. MAŃKOWSKI TOMASZ - członek naszego Śremskiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Podpułkownik Mańkowski Tomasz urodził się 21 grudnia 1956 roku w Stężycy. Tam też w roku 1971 ukończył szkołę podstawową. Po ukończeniu liceum ekonomicznego w 1975 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk łączności w Zegrzu. Po ukończeniu uczelni rozpoczął służbę wojskową w Śremie na stanowisku dowódcy plutonu TT. Od 1980 roku pełnił funkcję dowódcy kompanii. W 1985 roku został wyznaczony na stanowisko inżyniera TT batalionu. W latach 1986 - 1989 studiował na Akademii Sztabu Generalnego WP. Po powrocie do pułku w Śremie został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy do spraw liniowych. Po przekształceniu pułku w brygadę w 1999 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy oraz szefa szkolenia. Ukończył też studia podyplomowe - 1997 r. Politechnika Białostocka (organizacja zarządzania) i 2004 Wyższa Szkoła Logistyki (menager BHP). W 2004 roku rozstając się z mundurem nie zerwał więzi ze środowiskiem wojskowym. 01 listopada 2019 r. wstąpił do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Śrem. Za działalność służbową odznaczony: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju". Żałobna msza św. w Jego intencji została odprawiona 02 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w kościele Garnizonowym pod wezw. Św. Jana z Dukli w Śremie, po której nastąpiła ceremonia pogrzebowa na cmentarzu Komunalnym w Śremie.

Twoim najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Drogi Kolego Tomaszu!
Spoczywaj w wiecznym pokoju.
Cześć Twojej pamięci!

Zarząd Oddziału Śrem
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Prezes
ppłk dypl. Józef Żeleźny


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna