| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Zebranie członków Oddziału Śrem ŚZPŻŁ

W dniu 15.10.2020 r. w Klubie 6 bdow SP odbyło się zebranie Członków Oddziału. Głównym tematem było podsumowanie obchodów 25-lecia naszego Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 17 z 27 członków oddziału. Zebranie otworzył prezes zarządu oddziału ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleźny.

Wręczył wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ kolegom nieobecnym na uroczystości 25-lecia Oddziału. Najwyższym odznaczeniem związkowym Krzyżem "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ" został wyróżniony mjr w st. sp. Franciszek Chilinski. Dyplomy uznania otrzymali ppłk w st.sp. Franciszek Koluch i st. chor. w st. sp. Andrzej Kaczmarek. Także tegoroczni jubilaci koledzy: Franciszek Koluch, Andrzej Sobolewski oraz Piotr Woźniak otrzymali okolicznościowe dyplomy z życzeniami.

Prezes zarządu oddziału ppłk dypl. w st. sp. Józef Żeleźny otrzymał od nieobecnego na uroczystości naszego kolegi jednocześnie wiceprezesa koła im. płk. Lesława Klisowskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Śremie mjr w st. sp. Franciszka Chilinskiego List Gratulacyjny oraz "Medal XXXV-lecia ZŻWP" przyznany przez Zarząd Główny.

Prezes kol. Józef Żeleźny omówił przebieg jubileuszowej uroczystości. Poinformował że Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk w st. sp. Mieczysław Hucał wysoko ocenił organizację i zabezpieczenie uroczystości. Zapoznał też z treścią podziękowań jakie złożył dla władz samorządowych. Podziękowania otrzymali też Pan Andrzej Dworczak Wiceprezes Zarządu Everest Finanse S.A., Pani hm. Iwona Brenda Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Śrem im. Mazurka Dąbrowskiego, Pani Maria Bychawska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Skarbnik kol. mjr w st. sp. Eugeniusz Kaźmierczak dokonał rozliczenia finansowego składek na uroczystości obchodów 25-lecia. Niewielką pozostałość członkowie postanowili przekazać na poczet składki członkowskiej.

W związku ze stanem epidemicznym w naszym kraju wszystkie przedsięwzięcia planowane przez oddział zostają odwołane. Na zakończenie prezes kol. Józef Żeleźny złożył wszystkim kolegom życzenia z okazji zbliżającego się Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna