| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne Zebranie Członków Oddziału

W dniu 21.01.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału które otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału kol. ppłk dypl. Józef Żeleźny. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Przedstawił proponowany porządek zebrania który został przyjęty w głosowaniu przez zebranych. W zebraniu uczestniczyło 16 z 25 członków oddziału. Zebranie było prawomocne. Sprawozdanie z działalność Zarządu Oddziału w 2019 r. przedstawił w imieniu Zarządu sekretarz płk Ryszard Bańkowski. Nowo wybrany skarbnik Zarząd Oddziału mjr Eugeniusz Kaźmierczak przedstawił strukturę rozliczeń finansowych Oddziału tzn. przychody i rozchody oraz saldo końcowe, które zamyka się na plusie. Członek komisji rewizyjnej Zarządu Głównego mjr Franciszek Chiliński przedstawił bardzo pozytywny raport z kontroli przeprowadzonej w Oddziale. Walne Zebranie Członków Oddziału głosując jednomyślnie udzieliło Zarządowi Oddziału absolutorium.

Nowy kol. ppłk rez. Krzysztof Wasilewski otrzymał legitymację członkowską związku. Prezes życzył mu owocnej pracy na rzecz Oddziału oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Kolega mjr Franciszek Chiliński z okazji 70 rocznicy urodzin został wyróżniony okolicznościowym dyplomem i wiązanką kwiatów.

W dalszej części zebrania prezes ppłk Józef Żeleźny przedstawił główne zamierzenia Oddziału na rok 2020 oraz zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie. Najważniejsze to kwietniowe obchody XXV rocznicy powstania Oddziału.

Tekst i foto: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna