| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Zebranie z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

W dniu 17 października 2019 roku w przeddzień Święta Wojsk Łączności i Informatyki, odbyło się Zebranie Członków Oddziału. W zebraniu uczestniczyło 17 członków oddziału. Zebranie otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału kol. ppłk dypl. w st. spocz. Józef Żeleźny. Na początku zebrania Prezes poprosił członków Oddziału o uczczenie chwilą ciszy zmarłych członków Związku: byłego Szafa Wojsk Łączności i Informatyki Generała Henryka Andrackiego i członka naszego Oddziału Kolegę starszego chorążego sztabowego Edwarda Pezdka. Wiadomości te bardzo zasmuciły zebranych.

Z okazji zbliżającego się Święta Wojsk Łączności i Informatyki w imieniu swoim i zarządu złożył wszystkim kolegom życzenia. W 2020 roku Śremski Oddział Związku będzie obchodził swoje 25 - lecie. W związku z tym Prezes naszego Oddziału zwrócił się do władz samorządowych o pomoc finansową w organizacji uroczystości. Otrzymaliśmy informację, że nasze prośby mają duże szanse na pozytywne rozpatrzenie. Gotowe są już koszulki oraz medal pamiątkowy z logo naszego Oddziału. Prezes poprosił członków oddziału o zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2020 rok.

Prezes Zarządu Oddziału wręczył przyznany decyzją Zarządu Głównego Krzyż "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ". Wyróżniony Krzyżem został Kol. wiceprezes Oddziału, członek ZG kpt. w st. spocz. Andrzej Korneluk.

Druga część zebrania to rozegranie II zawodów w kręgle o Mistrzostwo Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Śrem. Nad prawidłowością przebiegu rozgrywek czuwał Pan Jan Padurski. Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali się wielkim zaangażowaniem. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Kolejne pucharowe miejsca zajęli koledzy Andrzej Korneluk, Franciszek Chiliński oraz Leszek Gawałek.

Za pomoc w organizacji zawodów i ufundowane nagrody dziękujemy Panu Staroście Zenonowi Jahnsowi oraz Panu Burmistrzowi Adamowi Lewandowskiemu.

Tekst: Józef Żeleźny
Zdjęcia: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna