| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Posiedzenie Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ.

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Śrem ŚZPŻŁ, na którym omówiono sprawy dotyczące przygotowania Walnego Zebrania Członków Oddziału. W posiedzeniu uczestniczyli Koledzy:

  • Józef Żeleźny - prezes
  • Andrzej Korneluk - wiceprezes
  • Ryszard Bańkowski - sekretarz
  • Zygmunt Dżendżera - skarbnik
  • Franciszek Chiliński - członek komisji rewizyjnej ZG

Prezes ppłk dypl. Józef Żeleźny przedstawił projekt sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. oraz propozycję "Planu Zamierzeń na 2019 r.". Po dyskusji i uzupełnieniu projekt sprawozdania oraz propozycja planu zostały przez Zarząd zaakceptowane. Skarbnik Zarządu Oddziału mjr Zygmunt Dżendżera przedstawił sprawozdanie finansowe, tzn. przychody i wydatki w 2018 r. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podziękował skarbnikowi za skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji finansowej. Wiceprezes Zarządu Oddziału kpt. Andrzej Korneluk poinformował, że w 2019 roku rocznice urodzin będą obchodzić następujący Jubilaci: 70 lecie st. chor. sztab. Edward Rauchut, 75 lecie płk Waldemar Łagodowski. Dla Jubilatów zostaną przygotowane i wręczone po dniu urodzin okolicznościowe dyplomy z życzeniami.

Kolejny punkt posiedzenia to plan spotkania informacyjnego na które zaproszeni zostali emerytowani i czynni żołnierze łączności w dniu 25 stycznia 2019 r. oraz plan wycieczek: do Muzeum w Śremie i do Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Górze koło Śremu. Aby otrzymać zgodę na wejście do centrum chętni muszą podać nr dowodu osobistego.

Tekst i foto: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna