| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Lekcja historii z udziałem Śremskich Łącznościowców.

W dniu 29 listopada 2018 roku grupa członków Śremskiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gościła w Mieszkowie. Jest to duża wieś nad rzeczką Lubieszką położona 7 km od Jarocina. Tutaj urodzili się generałowie: Stanisław Taczak (8 kwietnia 1874 roku) oraz Heliodor Cepa (29 listopada 1895 roku).

Stanisław Taczak był pierwszym naczelnym dowódcą powstania wielkopolskiego, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, brał udział w Bitwie Warszawskiej, w 1939 roku walczył wraz z Armią "Poznań", po wojnie działał w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Heliodor Cepa był uczestnikiem powstania wielkopolskiego oraz III powstania śląskiego, brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej, w kampanii wrześniowej 1939 roku był Naczelnym Dowódcą Łączności w Sztabie Naczelnego Wodza, a w czasie II wojny był dowódcą łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Pamięć generała Stanisława Taczaka mieszkańcy Mieszkowa uczcili stawiając mu pomnik w 2009 roku. W tym roku Grupa Inicjatywna Stowarzyszeń Mieszkowskich połączyła uroczystości obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i wybuchu powstania wielkopolskiego z uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Heliodorowi Cepie.

W tych uroczystościach z naszego Śremskiego Oddziału wzięli udział: Józef Żeleźny, Tomasz Mańkowski, Jerzy Szemborski, Franciszek Chiliński, Eugeniusz Kaźmierczak, Andrzej Olszewski, Leszek Bednarczyk. Najpierw złożyli kwiaty i zapalili biało - czerwone znicze pod pomnikiem gen. Taczaka. Uroczystość rozpoczęła się w Wiejskim Ośrodku Kultury okolicznościową konferencją. Autorka książki: "Tam, gdzie na wsi miasteczko" Jadwiga Podeszwa przybliżyła dzieje Mieszkowa. Potem ppłk dr Mirosław Pakuła, autor książki o życiu i działalności gen. Heliodora Cepy, ciekawie przedstawił jego sylwetkę. Uzupełnieniem prezentowania działalności Generała był film, poprzedzony komentarzem kpt. Marcina Suchonia, poświęcony mu jako patronowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Heliodor Cepa był zasłużonym żołnierzem wojsk łączności, a szczególne związki łączyły go już od 1923 roku właśnie z zegrzyńskim ośrodkiem kształcenia kadr wojsk łączności.

Prezes Śremskiego Oddziału ppłk dypl. rez. Józef Żeleźny odczytał i wręczył podziękowania: córce Generała Pani Zofi Potkowskiej i sołtys Mieszkowa Pani Barbarze Krysztofiak - Jurek.

Młodzież i dzieci przedszkolne Zespołu Szkół w Mieszkowie przygotowała okolicznościowe i patriotyczne przedstawienie: "DLA NIEPODLEGŁEJ". Za swoje wystąpienie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po zakończeniu konferencji i wystąpień młodzieży uczestnicy udali się na Rynek w miejsce, gdzie stał rodzinny dom gen. Cepy. Tutaj, wspominając 123 rocznicę jego urodzin, honorowy gość - córka Generała pani Zofia Potkowska wraz z synem odsłoniła tablicę upamiętniającą jej ojca. Uroczystość zakończyło odpalenie 100 biało - czerwonych rac dla NIEPODLEGŁEJ oraz koncert pieśni patriotycznej.

Tekst: J. Żeleźny, A. Korneluk
Foto: E. Kaźmierczak, http://www.szpzl.pl/

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna