| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ w Zegrzu.

W dniach 21-22 września 2018 r. odbył się w Zegrzu IX Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Z Oddziału Śrem uczestniczyli następujący delegaci: kol. Franciszek Chiliński, Eugeniusz Kaźmierczak, Andrzej Korneluk. Podstawowym celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2018-2021. Wybór nowych Władz Naczelnych Związku na IX kadencję oraz dokonanie niezbędnych zmian w Statucie.

Otwarcia obrad IX Walnego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski. Po powitaniu gości i delegatów uczczono minutą ciszy zmarłych członków Związku. Prowadzący obrady ppłk Mirosław Pakuła przedstawił porządek obrad a następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych. Z naszego oddziału na protokólanta został wybrany kol. Andrzej Korneluk. Nastąpił czas sprawozdań. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes gen. bryg. Edmund Smakulski. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z działalności Związku w ostatniej kadencji.

W dalszej części obrad zaprezentowane zostały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Ta część obrad zakończyła się udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Związku.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja i głosowanie zmian w najważniejszym dokumencie Związku - Statucie. W imieniu Zarządu Głównego propozycje zmian przedstawił ppłk Mieczysław Hucał.

Pierwszy dzień zjazdu zakończył się złożeniem wiązanek kwiatów w miejscach pamięci gen. bryg. Heliodora Cepy, patrona Centrum oraz mjr Konstantego Mikołaja Radziwiłła, żołnierza AK zamordowanego przez Niemców w 1944 r. na terenie koszar.

Zwiedziliśmy też nowoczesny ośrodek sportowy - Arena Wojskowa Zegrze. Arenę tworzą 25-metrowa pływalnia z sześcioma torami i hala, w której urządzono boisko do koszykówki i aż trzy boiska do siatkówki. Zawody na trybunie może obserwować około 120 osób. Przy okazji budowy nowych obiektów przeprowadzono remont starej hali. Powstała w niej świetnie wyposażona siłownia oraz sale do treningów: walki wręcz, krosfitu i rowerów spinningowych.

Delegaci i władze Związku udali się na salę widowiskową Klubu CSŁiI na obchody Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności połączone z wręczeniem sztandaru Związkowi.

Drugi dzień rozpoczął się od wyboru władz naczelnych - Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku wyborów do Zarządu Głównego weszli:
 • Mieczysław HUCAŁ - prezes
 • Mirosław PAKUŁA - wiceprezes
 • Emil SUSKA - sekretarz
 • Agata PURZYCKA - skarbnik
 • Stanisław BRYNDZA - członek
 • Andrzej KORNELUK - członek
 • Jan KOWALSKI - członek
 • Jan MYŚLAK - członek
 • Józef PIEKUTOWSKI - członek
 • Bogumił TOMASZEWSKI - członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Mirosław POSŁUSZNY - przewodniczący
 • Marian JAKUBCZAK - zastępca przew.
 • Franciszek CHILIŃSKI - członek
 • Piotr ŁĄCZYŃSKI - członek
 • Włodzimierz NIEDŹWIECK - członek
Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
 • Edward WŁODARCZYK - przewodniczący
 • Eugeniusz KAŹMIERCZAK - zastępca przew.
 • Witold KORNESZCZUK - członek

Kolejny punkt obrad to prezentacja projektu uchwały IX Walnego Zjazdu Delegatów. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za wspaniałą działalność na rzecz rozwoju Związku gen. bryg. Edmund Smakulski został wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Związku.

Ostatnim punktem dnia było zamkniecie obrad. Tym samym IX Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności przeszedł do historii.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk
źródło: http://www.szpzl.pl/

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna