| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Konferencja historyczna w Śremie.

24.05.2018 r. Odbyła się konferencja historyczna: „Wczoraj i dziś – w 100 leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 20 lat Kościoła Garnizonowego w Śremie”.

Konferencja była kolejnym etapem Jubileuszu Kościoła Garnizonowego w Śremie, ale także uczczeniem 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Patronatem honorowym Konferencję i Jubileusz objęli: Ks. Bp. Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, Starosta Śremski Zenon Jahns, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Organizatorem był ks. mjr Grzegorz Bechta – proboszcz i kapelan Garnizonu Śrem a współorganizatorem Dowódca Garnizonu ppłk Zbigniew Roszak.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne:

„Droga do Niepodległości”

 • Wkład Kościoła w tworzenie się polskiej państwowości w latach 1918 – 1919 – ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski.

 • Droga do Niepodległości – starosta Zenon Jahns.

 • Niepodległość na terenie Gminy Śrem – burmistrz Adam Lewandowski.

 • Tu się wszystko zaczęło – Jarocińskie koszary w historii Powstania Wielkopolskiego – Adam Nowak – żołnierz z 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk – pasjonat historii.

 • Wybrani wikariusze w parafii śremskiej w okresie od pruskiego kulturkampfu do powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości 1873-1919 – Krzysztof Budzyń.

„Z historii jednostek wojskowych”

 • 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych – wczoraj i dziś – dowódca – ppłk Zbigniew Roszak.

 • Sformowanie i dzień dzisiejszy 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych – dowódca ppłk Bogusław Marek.

 • 16 jarociński batalion remontu lotnisk – historia i tradycja – dowódca ppłk Jarosław Grzesznik.

„Rola Kościoła w wojsku”

 • Duszpasterstwo wojskowe w 100 letniej historii – ks. dr ppłk Tomasz Skupień, proboszcz i kapelan Garnizonu Inowrocław.

 • Parafia Garnizonowa w Śremie wraz z rejonami duszpasterskimi w Garnizonach Śrem, Jarocin i Leszno – ks. mjr Grzegorz Bechta.

 • Początki Parafii i Kościoła Garnizonowego w Śremie – wspomnienia pierwszego proboszcza ks. ppłk rez. Krzysztofa Górskiego.

Na konferencję została wydana publikacja: „Zarys historii Kościoła Garnizonowego pw. Św. Jana z Dukli w Śremie i duszpasterstwa wojskowego” autorstwa ks. mjr Grzegorza Bechty. Kolejna publikacja zostanie wydana z referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Tekst: ks. mjr Grzegorz Bechta
Zdjęcia: Magdalena Krajczyńska

Z naszego Śremskiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w konferencji uczestniczyli Kol. Ryszard Wróbel i Józef Żeleźny.


01
02
03
04
05
06
07
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna