| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Zebranie członków Oddziału.

W dniu 04.01.2018 r. odbyło się Zebranie Członków Oddziału w lokalu "Jedynka" przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie. Głównym tematem było sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r. Zebranie otworzył Prezes Oddziału kol. Ryszard Wróbel. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. W zebraniu uczestniczyło 15 z 19 członków oddziału. Wiceprezes Oddziału kol. Andrzej Korneluk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r. Skupiała się ona na szeregu przedsięwzięć wynikających z rocznego planu zamierzeń. Nie wszystko zostało zrealizowane. Z planowanych czterech zebrań odbyło się tylko jedno. Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim kol. którzy zaangażowali się w działalność związkową. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. przedstawił skarbnik kol. Zygmunt Dżendżera. W dalszej części zebrania przedstawiony został plan Pracy Oddziału na 2018 rok. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału i dyskusji nad planem zgłosili kilka wniosków. Postulat kol. Jerzego Szemborskiego dotyczacy uhonorowania Jubilatów został uwzględniony i podany do Planu ZG ŚZPŻŁ. Padł też wniosek by oprócz brania udziału w obchodach świąt państwowych czy regionalnych, częściej robić coś dla siebie. Postanowiono zorganizować kilka imprez integracyjnych i przynajmniej jedną wycieczkę. Na zakończenie zebrania Prezes Oddziału Kol. Ryszard Wróbel złożył wszystkim obecnym kol. życzenia noworoczne.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna