| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

VIII Konferencja Łączności w Sieradzu
i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.

W dniach 27 - 28 kwietnia 2017 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się VIII konferencja łączności. Jej tematem była "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Jednym z jej współorganizatorów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmund Smakulski, Członek Honorowy ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciech Wojciechowski oraz byly dowódcy sieradzkiej brygady gen. bryg. Mirosław Siedlecki (pomysłodawca konferencji). Wielogodzinna dyskusja obejmowała tematykę zmian, które zachodzą w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych, towarzyszących im przeobrażeń organizacyjno - etatowych, a także przedstawienie potrzeb wojska w zakresie rozwoju nowoczesnego sprzętu łączności i informatyki. Szczególnie interesujące były zagadnienia dotyczące cyberprzestrzeni i cyberobrony w obliczu realnego zagrożenia cyberatakiem. Omawiane były problemy bezpieczeństwa cybernetycznego w sieciach taktycznych jak również usług teleinformatycznych dostępnych na stanowiskach dowodzenia. Bardzo interesująco omawiano problemy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, głównie w sytuacji zagrożenia cyberatakiem oraz problemy zarządzania łącznością.

W trakcie pierwszego dnia pobytu w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego. Prezes Związku gen. bryg. Edmund Smakulski podsumował stopień wykonania zadań realizowanych przez Związek za okres od ostatniego zebrania Zarządu Głównego. Następnie omówiono przedsięwzięcia jakie stoją przed Związkiem, dotyczące procedury pozyskania sztandaru. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zadań stojących przed nami a dotyczących Jubileuszu 25-lecia Naszego Związku. Na koniec omówiono i uzgodniono zadania związane z przygotowaniem i organizacją IX Walnego Zjazdu Delegatów, który ma się odbyć w przyszłym roku. Nasz Śremski oddział reprezentował wiceprezes zarządu Oddziału zarazem członek Zarządu Głównego Związku kol. Andrzej Korneluk.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna